کپسول پرونوتری ولبیینگ کلسترول رستا ایمن دارو 30 عدد

۳۸۰,۰۰۰ تومان

کپسول پرونوتری ولبیینگ کلسترول رستا ایمن دارو محصولی برای کمک به تنظیم سطح کلسترول خون و همچنین کمک به تنظیم چربی خون است. کپسول پرونوتری ولبیینگ کلسترول رستا ایمن دارو حاوی ۳ ترکیب اصلی برای تنظیم کلسترول خون است.ترکیبات کپسول پرونوتری ولبیینگ کلسترول رستا ایمن دارو از ترکیب ۳ عصاره گیاهی تشکیل شده است. این باعث می شود تا کپسول کلسترول رستا ایمن دارو مکمل امن به حساب بیاید. ترکیبی از عصاره های گیاهی مخمر قرمز برنج، فیتواسترول ها و گوگول در کپسول پرونوتری ولبیینگ کلسترول رستا دارو مورد استفاده قرار گرفته تا به تنظیم سطح کلسترول خون و همچنین تنظیم چربی خون کمک کند.

موجود