کپسول ففول پلاس اینترافارم 30 عدد

۱۵۳,۷۰۰ تومان

کپسول ففول پلاس اینترافارم ،یک مکمل آهن و یک مولتی ویتامین برای رفع کم خونی است. کپسول ففول پلاس اینترافارم حاوی آهن با ملح گلیسینات است. در هر کپسول ففول پلاس ۲۷ میلی گرم آهن وجود دارد. ففول پلاس می تواند میزان کافی آهن را به بدن شما برساند.

موجود