کپسول سلادرین۵۰۰ نیچرزپلنتی 30 عددی

۴۱۲,۵۰۰ تومان

کپسول سلادرین۵۰۰ نیچرزپلنتی حاوی ۶۰ کپسول ۵۰۰ میلی‌گرمی خوراکی است که بخاطر وجود ماده‌ای بنام سلادرین هم به بهبود مفصل‌ها کمک می‌کند و هم میتواند درد ناشی از آسیب‌دیدگی مفصل‌ها را کاهش دهد. که برآیند آن بر بهبود استخوان‌ها نیز اثربخش خواهد بود.

موجود