کپسول بایوآی بی اس تک ژن زیست 30 عددی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کپسول بایو آی بی اس تک ژن فارما تعداد و توده باکتری‌های مفید در دستگاه گوارش را افزایش می‌دهد. این محصول با تولید اسید لاکتیک PH روده را کاهش می‌دهد. همچنین موجب بهبود سد دفاعی اپی تلیوم روده و تثبیت لایه‌های مخاطی آن می‌شود.بایو ای بی اس تولید اسید بوتیریک به عنوان منبع اصلی غذایی انتروسیت‌ها و ترکیبات ضد میکروبی همانند دیفنسین و باکتیوسین را به دنبال دارد.کپسول بایو آی بی اس محصول تک ژن فارما می تواند سبب افزایش تعداد و توده باکتری های مفید قرار گرفته در اندام های دستگاه گوارش شود. این محصول از طریق ساخت لاکتیک اسید می تواند سبب کاهش PH روده شود.بهبود سد دفاعی اپی تلیوم روده و تثبیت کردن لایه های مخاطی از موارد دیگر مصرف این کپسول ها بود. همچنین تولید اسید بوتیریک از طریق این محصول باعث شده منبع غذایی اصلی برای انتروسیت ها و ترکیب های ضد میکروبی ای مانند دیفنسین و باکتیوسین محسوب شود.

موجود