کپسول پرونوتری ولبیینگ جوینت رستا ایمن دارو 30 عدد

۳۸۰,۰۰۰ تومان

کپسول‌پرونوتری ول‌بیینگ‌جوینت رستا ایمن دارو Rasta Darou Pronutri Well Being Joint حاوی ترکیبات ویژه برای حفظ سلامت مفاصل و غضروف ها است. کپسول پرونوتری ولبیینگ جوینت باعث کمک به کاهش التهاب مفاصل و همچنین بهبود عملکرد غضروف ها می شود.ترکیبات این کپسول اما ترکیبی از مواد گیاهی به همراه دو عنصر اصلی برای مفاصل و غضروف ها به نام گلوکوزامین و کندروئتین است. به همراه این دو ترکیب فوق العاده موثر در کاهش التهاب و درد مفاصل کپسول ولبیینگ جوینت حاوی گیاه عصاره گیاه پنجه شیطان و کورکومین است. اثرات مثبت کورکومین نیز در مطالعات مختلفی برای حفظ سلامت مفاصل و غضروف به اثبات رسیده و اثرات مثبت آن شناخته شده است.

موجود