پن پوست چرب اسکن اسکین

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پن پوست چرب اسکن اسکین چربی و آلودگی پوست را بدون تحریک پوست پاک می کند. در کاهش ترشح سبوم، کاهش التهاب و جلوگیری از تکثیر باکتری ها موثر است، PH و تعادل آب و چربی را به هم نمی زند و در پوست کشش ایجاد نمی کند.

موجود