ویال ال-کارنیتین آلامو بلوبری 10 عددی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ویال ال-کارنیتین بلوبری آلامو حاوی 2000 میلیگرم ال کارنیتین مایع در هر ویال است. به بهبود و ترمیم بافت عضلانی و افزایش توانایی انجام تمرینات ورزشی کمک می کند. ال -کارنیتین یک ترکیب مشتق شده از آمینو اسیدهای متیونین و لیزین می باشد که تقریباً در تمام سلول های بدن وجود دارد و اثرات مفید این ترکیب بیشتر مربوط به ایزومرL آن می باشد . ال-کارنیتین نقش مهمی در تولید انرژی ایفا می کند ، به این صورت که باعث انتقال اسیدهای چرب بلند زنجیر به درون میتوکندری (محل انجام اکسیداسیون یا سوزاندن اسیدهای چرب) می شود . همچنین ال-کارنیتین ترکیبات سمی تولید شده را از میتوکندری خارج کرده و از تجمع آن ها در این اندامک جلوگیری می کند.

 

موجود