لوسیون ضدریزشM5 سیلورال ( حاوی ماینوکسیدیل )

۴۴۲,۰۰۰ تومان

لوسیون ضد ریزش مو سیلورالM5باعث افزایش ضخامت و استحکام مو، تغذیه فولیکول مو و بهبود گردش خون می شود. این محلول در درمان ریزش مو و کنترل ریزش مو موثر است. لوسیون ضد ریزش مو سیلورال 1 از انتقال دهنده نانو ذرات نقره و ساپونین به عنوان یک حامل بسیار قوی استفاده کرده که می تواند مواد موثره را از پوست عبور داده و به محل مورد نظر فولیکول مو منتقل کند. همچنین در این لوسیون از گاماگلوتامیک اسید، ماینوکسیدیل و ترکیبات موثره مختلف برای درمان ریزش مو استفاده شده است که باعث تحریک رشد مو شده و مناسب موهای نازک، ضعیف و شکننده می باشد

موجود