لوسیون ضدریزش1 سیلورال

۳۲۴,۰۰۰ تومان

لوسیون ضدریزش1 سیلورال از انتقال دهنده نانو ذرات نقره و ساپونین به عنوان یک حامل بسیار قوی استفاده کرده که می تواند مواد موثره را از پوست عبور داده و به محل مورد نظر فولیکول مو منتقل کندو حاوی ماینوکسیدیل و ترکیب مواد موثره مختلف برای درمان ریزش مو است.

موجود