لوسیون ضدریزش سیلورالH ( گیاهی )

۳۴۲,۰۰۰ تومان

لوسیون ضدریزش سیلورالH می تواند به رویش مجدد موها به واسطه وجود 15 عصاره گیاهی مختلف کمک کرده و ریزش موها را با ممانعت از فعالیت آنزیم 5 آلفاردوکتاز نوع 1 و 2 و کاهش میزان دهیدروکسی تستسترون یا DHT مهار کند. به طور مثال وجود عصاره سائوپالمتو که گیاه معروفی در در تقویت موهاست، می تواند میزان ریزش مو ناشی از فعالیت DHT به طور قابل توجهی کاهش دهد.

موجود