قرص ویتامین D3 هزار دی سان فارما 60 عددی

قرص ویتامین D3 هزار دی سان فارما حاوی ویتامین دی ۳ به میزان ۱۰۰۰ واحد بوده و در جذب بهتر کلسیم و فسفر موثر است.