قرص فم استایل نکستایل1 30 عدد

۱۶۱,۷۰۰ تومان

قرص فم استایل نکستایل 1 مکملی برای بارداری سالم از محصولات نکستایل است که مناسب برای شروع بارداری تا هفته 12 بارداری فرموله شده است. فم استایل 1 حاوی 13 ماده ضروری برای دوران بارداری بانواناست که به گونه ای طراحی شده است تا نیاز مادر و جنین را از ابتدای بارداری تا هفته 12 بارداری تامین کند.ترکیبات موجود در قرص فم استایل 1 نکستایل، همگی به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند یا به طور کامل یا بخش عمده ای از نیاز روزانه مادران باردار را تامین کند.

موجود