قرص سینوپرت اکسترکت بیونوریکا 20 عددی

قرص سینوپرت اکسترکت بیونوریکا تأثیر چشمگیری بر رفع التهابات حاد و غیر پیچیده سینوس‌های پارانازال در دستگاه تنفسی فوقانی دارد.