قرص رابونکس داروسازی رها 60 عددی

قرص رابونکس داروسازی رها مکملی مناسب برای کمک به بهبود درد و خشکی مفاصل و انعطاف پذیری و ترمیم غضروف است.