شربت دی لیپوزومال وندافارما

۵۹,۹۵۰ تومان

شربت دی لیپوزومال وندافارمد :  حاوی ویتامین دی لیپوزومال است.ویتامین دی لیپوزومال امکان تامین این ترکیب مورد نیاز بدن را با جذب بالا فراهم کرده است.لیپوزوم ها ذرات کروی متشکل از دولایه فسفوپیدی هستند که از ترکیب آب و لسیتین آفتاب گردان به وجود می آیند.ویتامین دی موجود در شکل لیپوزومال در این محصول در برابر تجزیه و تخریب توسط اسید معده محافظت شده و با تحویل داخل سلولی ویتامین دی از طریق اتصال لیپوزوم ها به غشای سلولی موجب افزایش جذب گوارشی و سلولی آن می شود.

 

موجود