ساشه‌کیدی‌گارد‌زیست تخمیر 15 عددی

۶۸,۷۵۰ تومان

ساشه‌کیدی‌گارد‌زیست تخمیر (حفظ سلامت گوش، حلق و بینی) زیست تخمیر 15 ساشه ، دارای پروبیوتیک و پری بیوتیک دهانی مفید بوده که به منظور درمان تعادل میکروبی دهانی مورد استفاده قرار می گیرد. پری بیوتیک‌ها ترکیبات مکملی هستند که در روده کوچک هیدرولیز و جذب نمی‌شوند و به عنوان ماده غذایی در دسترس باکتری‌های فلور روده بزرگ قرار می‌گیرند. به صورت انتخابی رشد و فعالیت تعدادی از گونه‌های باکتریایی فلور گوارشی را تحریک می‌نمایند و در نتیجه اثرات مفیدی بر سلامت میزبان می‌گذارند. کیدی گارد، از عفونت های دهانی پیشگیری نموده و در حفظ سلامت گوش، حلق و بینی مؤثر می باشد.

 

موجود