مرجوع و تعویض کالا

مرجوع و تعویض کالا :

– طبق دستور وزارت بهداشت و درمان، داروخانه اجازه مرجوع کردن فرآورده بهداشتی، آرایشی و دارویی را ندارد.

تبصره1: در موارد خاص مانند دو فاز شدن کرم، تغییر رنگ فرآورده و مخدوش شدن تا 72 ساعت پس از دریافت کالا، کالا قابل تعویض می باشد.

– تمامی کالاها قبل از ارسال توسط کارمندان ما چک می‌شوند ولی در صورت اشتباه در ارسال، فرآورده با هزینه داروخانه امید تعویض می‌گردد .

تبصره1: در صورتیکه اشتباه از سمت خریدار صورت بگیرد داروخانه مسئولیتی در قبال تعویض محصولات ارسال شده ندارد.

بازگشت به صفحه محصولات

مشاهده  اینستاگرام داروخانه امید

مرجوع و تعویض کالا

داروخانه اینترنتی امید – تهران میدان ملت
فروش اینترنتی داروهای بدون نسخه، مکمل غذایی، مکمل ورزشی، مکمل پوست و مو، مکمل های اعصاب و روان، مکمل تقویت دستگاه ایمنی، مکمل های دستگاه گوارش، مکمل های بدنسازی، پروتئین های ورزشی، کراتین، ال آرژنین، ال کارنیتین، پروتئین وی مرجوع و تعویض کالا فروش اینترنتی داروهای بدون نسخه، مکمل غذایی، مکمل ورزشی، مکمل پوست و مو، مکمل های اعصاب و روان، مکمل تقویت دستگاه ایمنی، مکمل های دستگاه گوارش، مکمل های بدنسازی، پروتئین های ورزشی، کراتین، ال آرژنین، ال کارنیتین، پروتئین وی فروش اینترنتی داروهای بدون نسخه، مکمل غذایی، مکمل ورزشی، مکمل پوست و مو، مکمل های اعصاب و روان، مکمل تقویت دستگاه ایمنی، مکمل های دستگاه گوارش، مکمل های بدنسازی، پروتئین های ورزشی، کراتین، ال آرژنین، ال کارنیتین، پروتئین وی فروش اینترنتی داروهای بدون نسخه، مکمل غذایی، مکمل ورزشی، مکمل پوست و مو، مکمل های اعصاب و روان، مکمل تقویت دستگاه ایمنی، مکمل های دستگاه گوارش، مکمل های بدنسازی، پروتئین های ورزشی، کراتین، ال آرژنین، ال کارنیتین، پروتئین وی فروش اینترنتی داروهای بدون نسخه، مکمل غذایی، مکمل ورزشی، مکمل پوست و مو، مکمل های اعصاب و روان، مکمل تقویت دستگاه ایمنی، مکمل های دستگاه گوارش، مکمل های بدنسازی، پروتئین های ورزشی، کراتین، ال آرژنین، ال کارنیتین، پروتئین وی